НачалоДетска градина „Мати Рубенова“ е сред утвърдените възпитателно – образователни заведения в град Стралджа. Отворила врати 01.06.1975 година, тя се превръща в привлекателен център за деца и родители
.
В момента детското заведение функционира със 7 групи – общ брой деца 178 деца. През своята дългогодишна история ДГ ”Мати Рубенова” успя да съчетае добрата традиция от миналото със съвременните методи на възпитание и обучение.

Детското заведение се намира на ул. „Димчо Русев“ №7а. Сградата му е самостоятелна, просторна, разположена в голям двор. От 2010 година, с Решение на ОбС, ДГ ”Мати Рубенова” става средищна детска градина, като към нея са насочени ДГ ”Здравец” с. Войника” и ДГ ”Синчец” с. Зимница.

Материалната база в детските градини е подобрявана и обновявана чрез проекти, общинска издръжка, работа с училищното настоятелство и набиране на средства от спонсори в страната и чужбина. През 2006 г. се извърши основен ремонт на ДГ ”Мати Рубенова”, финансиран от СИФ, а обстановката е променена изцяло, като е съобразена със съвременните изисквания за възпитание и обучение на децата.

Реализирани са проекти, финансирани от ПУДООС в ДГ ”Мати Рубенова”, ДГ ”Синчец” с. Зимница и ДГ „Здравец“ с. Войника.

ДГ ”Синчец“ с. Зимница функционира с две групи, в които са обхванати 56 деца. Сградата е обновена с няколко поредни ремонта.

ДГ ”Синчец” с. Войника функционира с една група, в която са обхванати 20 деца.

Екипът обслужващ децата в ДГ ”Мати Рубенова” се състои от 15 щатни бройки педагогически персонал и 15,5 непедагогически персонал.

Квалификацията на педагогическия персонал е подчинена на Националната стратегия “Учене през целия живот “ и се разглежда като процес на непрекъснато, преднамерено придобиване на знания и умения, възможност за учене на всяка възраст.

Екипът на ЦДГ “Мати Рубенова” се стреми да открие пътя към щастливите усмивки на своите възпитаници.

Акценти в работата ни са:

• Диференциране на грижата спрямо различните потребности на децата;

• Непрекъснато изграждане знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълна социална реализация;

• Развитие на способностите на детето;

• Осигурява се педагогическо взаимодействие, гарантиращо организирано и системно развитие, чрез обучение, практически дейности и игрово-познавателна активност, за достигане на качествена училищна готовност;

• Учението е забавление;

• Децата се учат на редица социално-емоционални способности чрез игри,физическо възпитание, музика и танци;

• Стремим се да възпитаваме любознателност и да осигурим обучение, което насърчава максимално проявлението и развитието на способностите на всяко дете.

Днес ние сме горди от успехите на нашите възпитаници – децата ,които с любов и много грижи отглеждаме и възпитаваме. Горди сме от призовите места завоювани на различни конкурси и фестивали.

Имаме готовност и устрем за продължаване на цялостна и успешна дейност,подчинена на възпитанието и образованието на нашите възпитаници и в бъдеще.